De groei aan interne- en externe datastromen in de watersector is enorm. De uitdaging van nu is het vertalen van deze data naar waardevolle, nieuwe inzichten voor watermanagers. Inzichten die helpen bij het onderbouwen van beslissingen, het optimaliseren van operationele processen en het slim en strategisch vervangen van assets.

Door de toepassing van data science en AI zijn we in staat snel en real-time informatie te halen uit grote hoeveelheden data. Een paar voorbeelden van toepassingen waar wij aan werken binnen het vakgebied watermanagement:

  • het in kaart brengen van actuele risico op wateroverlast in dreigende situaties of het voorspellen van (lange periodes) van droogte;

  • inzicht in het risico op falen van assets;

  • het voorspellen van de hoeveelheid inkomend water op een RWZI (of de kwaliteit ervan);

  • vroegtijdige signalering van afwijkend gedrag van assets, zoals riooloverstorten, voordat deze kapot gaan.

Wij werken samen met

KLANTCASES 

VRAGEN OF INTERESSE?

Ben je nieuwsgierig hoe je kunt omgaan met grote hoeveelheden watergerelateerde data in jouw organisatie? Ynformed is dé data science partner voor waterschappen en andere organisaties die werken met waterbeheer.

NEEM CONTACT OP