Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Laat je organisatie risicogestuurd werken

Het is onze missie om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen bij het optimaal benutten van data. Zo werken we samen aan een veilige en schone leefomgeving. Als partner van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en het bedrijfsleven realiseren wij data-oplossingen voor beslissingsondersteunende inzichten. Dit is informatie waarmee je beter kan sturen op het verminderen en zelfs voorkomen van risico’s.

Denk aan een totaal en correct beeld van jouw omgeving met de bijhorende risico’s, de omstandigheden waarin zij zich bevinden en de kans dat deze ontstaan. Als dit inzichtelijk is kan de beschikbare capaciteit van veiligheidsprofessionals en middelen optimaal ingezet worden op bedrijven, objecten of situaties met een verhoogd risico op onveilig of illegaal gedrag.

ANOUK MEERMAN
Data consultant

Wil jij ook risicogestuurd werken?

MAIL NAAR ANOUK

“Eigenlijk werkt heel onze organisatie met het operationeel dashboard en iedereen kan daar elk moment van de dag of nacht op inloggen om het risicobeeld te zien.”

Marjolein – Coordinator VIC & Operationeel Leider Veiliheidsregio Utrecht

“In samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden hebben we een strandbezettingsmodel ontwikkeld om onderbouwd te kunnen inschatten hoeveel posten er nodig zijn gezien de actuele omstandigheden.”

Sebastiaan Grasdijk

Nieuws

Bekijk onze blogs en nieuwsitems over Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Video’s

Onze klanten

VRAGEN OF INTERESSE?

Wil jij met de juiste informatie gerichter adviseren, waarschuwen of toezicht houden en bestuurs- of strafrechtelijk optreden? Ynformed is de data science partner voor veiligheidsprofessionals.

NEEM CONTACT OP