Het is onze missie om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen bij het optimaal benutten van data. Zo werken we samen aan een veilige en schone leefomgeving. Als partner van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en het bedrijfsleven realiseren wij data-oplossingen voor beslissingsondersteunende inzichten. Dit is informatie waarmee je beter kan sturen op het verminderen en zelfs voorkomen van risico’s.

Denk aan een totaal en correct beeld van jouw omgeving met de bijhorende risico’s, de omstandigheden waarin zij zich bevinden en de kans dat deze ontstaan. Als dit inzichtelijk is kan de beschikbare capaciteit van veiligheidsprofessionals en middelen optimaal ingezet worden op bedrijven, objecten of situaties met een verhoogd risico op onveilig of illegaal gedrag.

KLANTCASES 

VRAGEN OF INTERESSE?

Wil jij met de juiste informatie gerichter adviseren, waarschuwen of toezicht houden en bestuurs- of strafrechtelijk optreden? Ynformed is de data science partner voor veiligheidsprofessionals.

NEEM CONTACT OP