Zonder wiskunde geen data science

Wiskunde is onderdeel van onze samenleving. Om grip te krijgen op zaken die op ons af komen kwantificeren en structureren we. Dat doen we de hele tijd. Zonder dat we het door hebben beschouwen we de wereld zoals een wiskundige dit zou doen. Stel een politicus probeert je te overtuigen met getallen: ‘in 2020 moet er een kwart minder uitstoot van broeikasgassen zijn dan in 1990. Vorig jaar was de uitstoot pas 11 procent lager dan in 1990. We moeten iets doen!’ Om zoiets te kunnen evalueren, heb je basiskennis van wiskunde nodig. Wiskunde is een vaardigheid om abstract te redeneren, logisch na te denken.

Data scientists bij Ynformed hebben allemaal een andere achtergrond. Veel voorkomende achtergrondstudies zijn: business analytics, artificial intelligence, business intelligence, informatica of wiskunde. Wat zij echter gemeen hebben is dat zij goed zijn in wiskunde. Dat is maar goed ook, want data science is doordrenkt van wiskunde: zonder wiskunde geen data science. In het kader van Pi-dag ook wel ‘de dag van de wiskunde’, willen we wiskunde in het zonnetje zetten. Hoe gebruiken wij wiskunde bij data science?

Wiskunde bij Ynformed

Deze venndiagram geeft het werkveld van data science weer

Statistiek ligt aan de basis van de berekeningen die we doen als data science-bureau. Fenno Verweij, data scientist: ‘Als wiskundige heb je veel inzicht in hoe data zich gedraagt. Statistieken en getallen in het algemeen, gedragen zich voorspelbaar. Het is dan de kunst om patronen in data snel herkennen. Mijn achtergrond in wiskunde werkt hierbij in mijn voordeel als data scientist bij Ynformed’. Wiskundige Loes Knoben is het daarmee eens: ‘In mijn werk bij Ynformed ben ik constant bezig om te kijken of ik informatie uit data kan halen. Dit doe ik door patronen te ontdekken en deze te interpreteren. Welke variabelen correleren met elkaar? En wat betekent dat? Door mijn wiskundige achtergrond is het makkelijker te begrijpen hoe bepaalde algoritmes werken en zo de juiste te kiezen voor ieder probleem. Ook helpt het om de statische uitkomsten beter te begrijpen/interpreteren’. Ze vult aan: ‘Wiskunde is een van de drie pilaren van data science. Dit is zichtbaar gemaakt in deze venndiagram. Samen met computer science (informatica, programmeerkennis) en subject matter expertise (domeinkennis) vormt dit de basis van ons werkveld.’

Wiskunde en de toekomst

In de toekomst zal de vraag naar wiskundigen alleen maar verder toenemen, door technologische ontwikkelingen. Er is daardoor een tekort aan wiskundigen ontstaan. Opvallend is dat de laatste jaren de instroom aan de technische universiteiten groeit en dat het aantal van vrouwen groter wordt (daarover vind je hier meer). De vele campagnes gericht op de promotie van wiskunde of techniek in onderwijs lijken dus vruchten af te werpen. Ook dankzij nieuwe rolmodellen zoals Ionica Smeets, die onder meer manipulatief gebruik van statistiek in de media blootlegt, lijkt wiskunde als vakgebied populairder te worden. Daarnaast is dankzij de digitale media technologie zichtbaarder geworden.

Dit is een goede ontwikkeling volgens Loes. ‘Onze samenleving wordt steeds veranderlijker en complexer. Om meer grip te krijgen op vraagstukken zal je deze complexiteit moeten proberen te begrijpen.’ Dat is op zich al lastig, maar met alleen begrijpen komen we er nog niet. We zullen ook oplossingen moeten bedenken. ‘We willen het liefst real-time inzicht hebben in complexe problemen. Zo kunnen we bijstellen waar nodig. Krachtige data science-oplossingen helpen hierbij’, vult Loes aan. Dit is zeker geen ‘piece of cake’; een goede basis in wiskunde is hier een vereiste voor.

Vind je het leuk om voorbeelden te zien van onze oplossingen? Hier kun je concrete voorbeelden vinden. Wil je zien welke andere vaardigheden vereist zijn om als data scientist bij Ynformed te werken? Kijk dan hier. Wij wensen je een heel fijne Pi-dag!

Ynformed staat voor data science met impact in de (semi-) publieke sector. Wij werken onder andere voor ziekenhuizen, zorginstellingen, waterbedrijven en waterschappen, veiligheidsregio’s, grote gemeenten, agentschappen en verschillende (semi) private partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *