Woonfraude, onveilig pandgebruik en overlast voorkomen met Sherlock Homes

Onlangs viel de Politie in omgeving Den Haag 30 huizen binnen bij een onderzoek naar spookbewoning en scherpte de gemeente Amsterdam haar maatregelen tegen woonfraude aan. Door onder meer de toenemende verhuur via Airbnb neemt het woningtekort en de niet vergunde studentenhuisvesting toe. Dit heeft tot gevolg dat zowel de leefbaarheid, als de veiligheid onder druk komen te staan.

Als gemeente wil je grip op dit soort zaken. Het is van belang om onveilige of frauduleuze situaties tijdig te signaleren zodat escalatie kan worden voorkomen. Met slim gebruik van data kunnen gemeenten meer grip krijgen op dergelijke situaties. Sherlock Homes is een vrij te verkrijgen tool die hierbij kan helpen. Deze tool, ontwikkelt door gemeenten, voor gemeenten, biedt inzicht in woonfraude, onveilig pandgebruik en overlast. Is dit ook interessant voor jouw gemeente? Hieronder lees je wat er mogelijk is met Sherlock Homes.

Sherlock Homes: het basisplatform

Met Sherlock Homes beschik je als gemeente over een eenduidig beeld van de stad. Dit helpt nieuw beleid vorm te geven, gerichte inzet te bepalen en vergunningverlening te toetsen. Sherlock homes bestaat uit een basisplatform dat kan worden uitgebreid met diverse modules. Het basisplatform is voor iedere gemeente vrij toegankelijk. Ynformed ondersteunt gemeenten (zo nodig) bij het inzichtelijk maken en implementeren van dit basisplatform.

Wat is er mogelijk? 

Sherlock Homes is gebaseerd op data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), aangevuld met gemeentelijke gegevens. In het basisplatform is momenteel mogelijk om te zoeken op wijk, buurt, straat en adres en te filteren op:

  • Gebruiksdoel woning, bedrijf of overig
  • Leegstand
  • Maximale m2 per bewoner
  • Minimaal aantal zelfstandige bewoners 
  • Verleende vergunningen 
  • Niet vergunde situaties 
  • WOZ-waarden 
  • Verdeling van eigenaarschap

Daarnaast is het mogelijk om object details te openen, meldingen op de kaart of als een lijst weer te geven en om deze gegevens te exporteren. 

Aanvullende modules

Gezien iedere gemeente zijn eigen problematiek ervaart, heeft Ynformed uit 5 jaar projectervaring extra modules ontwikkelt. Deze modules bevatten relevante berekeningen of risicomodellen voor verschillende sub-thema’s en zijn los van elkaar te gebruiken. Momenteel zijn er 7 modules beschikbaar: 

Verkamering

Als je reeds zicht hebt op verkamerde situaties kunnen wij een inschatting geven van panden met een verhoogd risico op onvergunde situaties. Dit kan met name interessant zijn voor gemeentes waarin veel studentenhuisvesting gaande is. 

Verhuur

Zodra je als gemeente zicht hebt op panden die voorheen van bijvoorbeeld huisjesmelkers waren, biedt deze module een zelflerend model dat over de hele stad aangeeft welke panden mogelijk nog steeds eenzelfde problematiek kennen. Deze methode is ook met de gemeente Utrecht verkend.

Vergunningen

Bij een vergunningaanvraag wordt de leefbaarheid van de omgeving getoetst. Dit is naast expertkennis ook afhankelijk van standaardregels. Deze module signaleert een deel hiervan met automatische berekeningen. 

Vastgoed 

Volgens het RIEC zijn er 7 indicatoren die een verhoogd risico aankaarten op vastgoedfraude. Als de gemeente over de juiste data en doelbinding beschikt kunnen wij naast een netwerkanalyse, deze inzichten ook geografisch inzichtelijk maken. Zo hebben wij ook de gemeente Den Bosch ondersteund.

Meldingen

Dit helpt een gemeente de druk op leefbaarheid beter te begrijpen. In deze module zit onder andere een berekening van de afstand van meldingen tot aan een object. Dit is reeds bij de gemeente Delft geïmplementeerd

Brandveiligheid

Als er beschikking is over desbetreffende vergunningen of gms-meldingen (112-meldingen) kunnen wij een inschatting geven van panden met een verhoogd risico. Vergelijkbaar met wat wij voor Veiligheidsregio Utrecht hebben gedaan.

Wil je aan de slag met Sherlock Homes? Wij helpen je graag. Neem vandaag nog contact met ons op om zo snel mogelijk met Sherlock Homes aan de slag te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *