Voorbij de coronacrises, het pad naar het nieuwe normaal

Foto: indebuurt.nl

Vijf invalshoeken voor beslissers in organisaties 

De afgelopen weken sprak ik met verschillende publieke beslissers over de impact van COVID-19. Ze denken na over het pad waarlangs ze naar het nieuwe normaal moeten. In deze blog deel ik enkele highlights uit de gesprekken en kom ik tot vijf lijnen die beslissers in kunnen zetten op weg naar het nieuwe normaal. Deze zullen leiden tot aanpassingen in de inhoudelijke agenda (strategie) en werkwijze (organisatie).

Waardering voor gekozen aanpak

Er is bij bestuurders en beslissers grote waardering voor de keuze voor een ‘intelligente lock-down’. Deze slimme lockdown gaat uit van wederzijds vertrouwen tussen de publieke sector en burgers/bedrijven. De aanpak past bij onze high trust society. Rutte benadrukt expliciet de eigen bewegingsruimte en verantwoordelijk van burgers en bedrijven en legt de link tussen de crisismaatregelen en de Nederlandse cultuur van besturen.  

Politici en ambtenaren nu weer meer aan zet  

Voor sommige bestuurders en managers was het de afgelopen weken ongelofelijk hard werken. Voor een ander deel van de bestuurders en ambtenaren was het wennen dat ze de afgelopen weken naast de crisisorganisatie stonden. Zo speelden burgemeesters van grote steden een grote rol en hadden enkele wethouders en directeuren een meer secundaire rol. Dat gaat veranderen. In dit kader raad ik de recente video van prof. Paul ’t Hart aan die op basis van crisisonderzoek vertelt hoe de besluiten de komende weken zich verbreden naar andere beleidsterreinen maar ook politieker worden. Bekijk de video.

Herbezinning op strategie en organisatie

Het is duidelijk dat de crisis ook bij publieke organisaties leidt tot financiële uitdagingen en dat plannen van voor de crisis niet meer haalbaar zijn. Herbezinning en strategische heroriëntatie is nodig omdat het simpelweg oppakken van de plannen van voor de crisis niet kan maar ook niet gewenst is. 

Tot slot hebben we de veranderkracht van organisaties met eigen ogen kunnen waarnemen. Zo ervaren veel organisaties de voordelen van sneller beslissen en digitalere processen. Ook kregen ‘experts’ een prominentere rol naast de ‘beslissers’. Ook daarvoor geldt: volledig terug naar de oude werkwijze is een achteruitgang. Hoe kunnen de organisatorische lessen worden benut? Uit de gesprekken en literatuur destilleer ik vijf lijnen die organisaties tegelijkertijd zouden kunnen zetten op weg naar het nieuwe normaal. 

Nu de lijnen uitzetten

Het is belangrijk om nu actie te ondernemen om de lijnen op weg naar het nieuwe normaal uit te zetten. Het topmanagement kan alvast momenten bepalen wanneer ze in gesprek gaat over de herbezinning, wanneer bestuur politiek in positie worden gebracht om opnieuw de strategische lijnen uit te zetten. In een organisatie die we spraken houden managers een ‘verwonderlijst’ lijst bij met zaken die hen opvallen. Prima input voor de herbezinning. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *