Van innoveren naar structurele oplossingen voor risicogestuurd toezicht & handhaving

Van proeftuinen, datalabs, big data platformen tot data science hubs. De afgelopen jaren waren er tal van innovatieve initiatieven om de inzet van data science toepassingen te verkennen binnen toezichts- en handhavingsorganen. Een positieve ontwikkeling die niet meer te stuiten is. Maar hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkelde Proof of Concepts worden omgezet in structurele oplossingen die daadwerkelijk leiden tot een veiliger Nederland? Dat is de uitdaging die ik bespreek in deze blog.

Kracht van Proof of Concepts

Begin vorig jaar besprak ik in mijn blog ‘Waarom 2018 het jaar wordt van risicogestuurde handhaving’ dat het niet de vraag was of, maar hoe veiligheidsprofessionals risicogestuurde handhaving aanpakken. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we met vele veiligheidsprofessionals Proof of Concepts gerealiseerd om tot risicogestuurde aanpakken en sturing te komen.

Mooie voorbeelden van deze pilots zijn de branche analyse en risico-inschatting voor Omgevingsdiensten, het expert strandbezettingsmodel voor de Vrijwillige Reddingsbrigade en de paraatheidsmonitor voor Veiligheidsregio’s. Allemaal toepassingen die in 2018 een positieve impact hebben gehad op hun organisatie en de omgeving.

Uitdagingen bij de verzilvering van Proof of Concepts

De uitdaging waar vele toezicht- en handhavingsorganen dit jaar voor staan is het verzilveren van deze PoC’s tot structurele oplossingen of producten. De naderende komst van de Omgevingswet versterkt deze behoefte nog maar eens, omdat hierbij ook verwacht wordt dat overheidsinstanties en bedrijven hun risico’s beter in kaart kunnen brengen. Data scientists en engineers kunnen hier op twee manieren bij helpen. Enerzijds door het inzichtelijk maken van complexe risico-inschattingen, anderzijds door de realisatie van de basis hiervoor: een toekomstvaste data-infrastructuur. Er komen echter wel wat uitdagingen bij kijken. Ik heb de vier belangrijkste uitdagingen op een rijtje gezet.

1. Businessvragen scherp hebben

Als organisatie heb je helder waar jullie naartoe werken als het gaat over risicogerichte toezicht en handhaving. Daarbij heb je scherp wat de informatiebehoefte vanuit bedrijfs- en uitvoering is. Vaak zien wij hier een rol voor data consultants. Zij kunnen die businessvragen vertalen naar technische oplossingen.

2. Toekomstvaste data-infrastructuur

Veel data en een toenemende (externe) vraag naar inzichten uit deze data leidt tot de behoefte aan een toekomstvaste data-infrastructuur waarop intelligente applicaties ontwikkeld worden. Het is hierbij belangrijk te integreren met de Nederlandse basisregistraties. Zo hanteert iedereen landelijk dezelfde standaarden en kunnen organisaties specifieke gegevens zoals vergunningen, meldingen, audits en bevindingen hierop aansluiten. Het concretiseren en realiseren van deze infrastructuur is onze data engineers op het lijf geschreven.

3. Veranderende organisatie

Waar Proof of Concepts helpen bij de betrokkenheid binnen een organisatie en realisatie van de meerwaarde, moeten probleemeigenaren en eindgebruikers ook geloven in de daadwerkelijke oplossing. Vaak gaat het doorvoeren van risicogericht werken gepaard met veranderingen in de organisatie structuur. Hierbij is de verbinding tussen techniek (BI) en de business van groot belang.

4. Helder programma, projecten en proces

Deze uitdaging gaat in op datastrategie, besluitvormings- en aansturingsprocessen en projectaanpakken. Als er meer en structureel met data gewerkt wordt, is het dan duidelijk op welke wijze en door wie dit allemaal ingeregeld wordt?

Een risicogestuurde organisatie

Om Nederland nog veiliger te maken zijn oplossingen voor datagestuurde aanpakken en beslissingsondersteunende risicoanalyses nodig. We kunnen de eerder genoemde uitdagingen niet tackelen in één jaar, maar we zijn genoodzaakt deze beweging in gang te zetten. Want het zou jammer zijn als kansrijke Proof of Concepts op de plank belanden. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat data science toepassingen veiligheidsprofessionals enorm kunnen helpen bij het inschatten van risico’s. Daarvoor moeten wel de noodzakelijke volgende stappen gezet worden. Tijd om deze kansen te verzilveren!

One thought on “Van innoveren naar structurele oplossingen voor risicogestuurd toezicht & handhaving

  1. Pingback: Milieuscan: data-sleutel tot schone, duurzame en veilige leefomgeving - Ynformed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *