Value-based healthcare: gepersonaliseerde zorg met data science

Value-based healthcare (VBHC) is een groeiende trend binnen het Nederlandse zorgstelsel. Deze tendens wordt door de Nederlandse overheid gestimuleerd. Zodoende zijn er, in samenwerking met diverse zorgorganisaties, doelstellingen geformuleerd om het meten van waarde-gedreven uitkomsten te bevorderen. Men wil in 2022 de behandeluitkomsten bij 50 procent van de ziektebeelden in kaart hebben gebracht. Het meten van zorguitkomsten wordt beschouwd als een mogelijke sleutel tot zowel kostenbesparing als optimalisatie van het zorgtraject.

Het is echter voor veel zorgorganisaties onduidelijk hoe het zorgaanbod verbeterd kan worden, nadat de data verzameld is. Er is sprake van een kloof tussen het verzamelen van data en het genereren van nieuwe inzichten. Terwijl het juist die inzichten zijn waar zorgorganisaties behoefte aan hebben. Zij willen een duidelijk handelingsperspectief en waarde toevoegen aan de zorg voor de patiënt. Data science kan helpen om de zorg samen met de patiënt te verbeteren.

“Data over de uitkomst van het zorgproces en het behandelresultaat kan worden omgezet naar nieuwe inzichten om kosten te besparen en het zorgtraject te optimaliseren. Dat is de kracht van value-based healthcare.”

Patiëntwaarde verhogen

Patiëntwaarde is de verhouding tussen de behaalde zorguitkomsten en de kosten van het zorgtraject. Patiëntwaarde kan worden verhoogd door de zorguitkomsten te verbeteren, terwijl de kosten gelijk blijven. Op dit moment gebruiken veel zorgorganisaties een verbetercyclus om patiëntwaarde te verhogen. Een verbetercyclus heeft als doel continu het zorgtraject van de patiënt te optimaliseren op basis van data van de patiënten. Zo werkt de Santeon-groep bijvoorbeeld met een verbetercyclus bestaande uit drie stappen: het verzamelen en analyseren van patiëntdata (1), het identificeren van verbetermogelijkheden (2) en het implementeren van een verbeterplan (3). (Lees daar hier meer over). Dit model is nuttig bij implementeren van verandering op basis van data van meerdere patiënten.

Naast het verhogen van patiëntwaarde op basis van data van meerdere patiënten, zou VBHC de kwaliteit van de zorg ook op persoonlijk niveau kunnen verbeteren. Data kan worden ingezet op patiënt-niveau, zodat de patiënt in de spreekkamer kan worden geholpen bij het maken van levensbepalende keuzes. Op basis van data voor de behandeling (pre-treatment data) kunnen we uitspraken doen over het resultaat na de behandeling (post-treatment data). Hierdoor kunnen we voorspellingen maken over de functionaliteit en pijnbeleving van de patiënt bij verschillende behandelopties. Dit helpt de patiënt bij het maken van de meest waardevolle behandelkeuze. Ynformed werkt met partners samen om deze nieuwe ontwikkeling binnen waarde-gedreven zorg te realiseren.

Samen verbeteren we het zorgproces

Zorg in Nederland wordt in toenemende mate uitkomstgericht uitgevoerd. De verzamelde data van meerdere patiënten wordt ingezet om het zorgproces te verbeteren. Ynformed gaat een bijdrage leveren aan gepersonaliseerde zorg in Nederland, waarbij op basis van data van de patiënt samen met de patiënt de beste behandeling kan worden uitgekozen.

Wil je graag in gesprek over dit onderwerp of ben je geïnteresseerd in wat Ynformed op het gebied van data-science voor jouw zorgorganisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Sjoerd Wierenga.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *