Strandbezettingsmodel voor Veiligheidsregio Haaglanden

Sebastiaan Grasdijk, data scientist bij Ynformed, ontwikkelt in opdracht van Veiligheidsregio Haaglanden een strandbezettingsmodel. Doel: een beter onderbouwde keuze maken van het aantal benodigde strandposten die nodig zijn de stranden veilig te houden voor recreanten.

Een zonnige feestdag, een land afwaartse wind of een hardloopevenement op het strand: het zijn allemaal factoren die kunnen zorgen voor drukte op het strand en verhoogde veiligheidsrisico’s. Aan de Veiligheidsregio de taak op deze momenten – maar ook op de minder voor de hand liggende drukke dagen – voldoende strandbewakingsposten in te schakelen en strand- en zwemveiligheid van recreanten te borgen.

120 vrijwilligers

De gemeente Den Haag heeft het beveiligen van haar stranden, belangrijke economische en toeristische pijlers van de regio, ondergebracht bij de Veiligheidsregio Haaglanden. In een dienstverleningsovereenkomst staat vastgelegd waar die taak precies uit bestaat. Dit naleven en proactief optreden tegen veiligheidsricio’s voor zwemmers en recreanten is de uitdaging. Uitvoerend ligt de strandbewakingstaak bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB). Deze bestaat uit zo’n 120 vrijwillige lifeguards. Zijn er te weinig, dan springt de brandweer bij.

Jarenlange ervaring van experts

Sebastiaan ontwikkelde de afgelopen maanden een strandbezettingsmodel om onderbouwd te kunnen inschatten hoeveel posten er nodig zijn gezien de actuele omstandigheden. ‘In de praktijk komt het erop neer dat er 0, 2 of 4 posten open zijn. Scheveningen kan worden verdeeld in twee stranden, ten noorden en ten zuiden van de pier. Er is afgesproken deze op hetzelfde niveau te beveiligen. Er is een standaardbezetting per maand dat een indicatie geeft van hoeveel posten er ingezet moeten worden. Dit neemt hoofdzakelijk mee welke dag van de week en welk seizoen het is. Op basis van onderbuikgevoel, van mensen met heel veel expertise die dit al jaren land doen, wordt vervolgens besloten hoeveel posten er daadwerkelijk open moeten zijn. Ik heb die expertise in een geavanceerder model gevat, samen met hen.’

Strandbezettingsmodel = Rule based system

Anders dan bij andere data science projecten is bij de Veiligheidsregio weinig historische data beschikbaar over het aantal ingezette strandposten in het verleden en de evaluatie daarvan. Daarom heeft Sebastiaan gekozen voor de ontwikkeling van een rule based system. ‘De basis hiervan ligt meer in de artificial intelligence, dan in machine learning. Wat je feitelijk doet is samen met experts een beoordeling maken van het belang van verschillende variabelen en kenmerken op je doelvariabele. In dit geval proberen we het aantal benodigde posten te voorspellen met kenmerken als dag van de week, zon, neerslag, windkracht, getijden, windrichting, temperatuur, stromingen etc. Deze zet je in begrijpbare taal tegen elkaar af, zodat experts ze kunnen beoordelen. Een voorbeeld, als het warm is met een redelijk sterke windkracht, wat zou je dan kunnen zeggen over de drukte? En wat is dan het aantal benodigde posten? De antwoorden op heel veel van deze vragen over verschillende kenmerken kun je vervolgens gebruiken om een model te ontwikkelen waarin deze allemaal worden meegenomen.’

Drukte- en omgevingsscore

Het strandbezettingsmodel geeft uiteindelijk twee scores: een druktescore en een omgevingsscore. De druktescore geeft een indicatie van het aantal verwachtte mensen op het strand op een schaal van 1 tot 10. De omgevingsscore geeft aan wat het risico is vanuit de zee en zegt iets over kenmerken als stromingen, watertemperatuur en getijden (eb en vloed). Deze beide bepalen vervolgens hoeveel posten er per dag van de week (tot 14 dagen vooruit) open moeten zijn om aan de gewenste veiligheidseisen te voldoen.

Op dit moment wordt de huidige manier van strandbezetting aan de door het model ingeschatte drukte- en omgevingsscore getoetst. De eerste indruk daarvan is positief. Of de uiteindelijke bezetting in de toekomst op basis van het model zal worden ingeschat, is nog onbekend. Het project loopt nog.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *