Realiseer snelle resultaten met Scrum

Voor veel van onze projecten gebruiken wij Scrum om op flexibele wijze een passend eindresultaat te realiseren. Omdat wij geloven dat data science een teamprestatie is, werken wij altijd samen met verschillende expertises in één team. Wij werken niet voor de klant, maar samen met de klant. Scrum biedt hier de perfecte basis voor.

De basis

Scrum leent zich voor complexe vraagstukken waarbij het probleem niet volledig helder of afgebakend is. Hierdoor is het niet mogelijk om een passende oplossing vooraf te formuleren. Scrum hanteert twee basisprincipes om met complexe vraagstukken om te gaan:

  1. Incrementeel: het eindresultaat is opgedeeld in kleine deelresultaten, ook wel product increments
  2. Iteratief: het proces is opgedeeld in herhalende stappen van twee tot vier weken, die ook wel sprints worden genoemd.

Bij Scrum staat alles in het teken van het snel realiseren van zichtbare resultaten en continue waardevermeerdering. Dit is mogelijk doordat, bij de afronding van elke sprint, er  een tussentijds oplevermoment is waarin het gebouwde tussenproduct getoetst wordt door eindgebruikers en belanghebbenden. De input van deze stakeholders vormt de basis voor de volgende sprint. Zo blijven we werken aan waardevolle producten en houden we de mogelijkheid onze koers aan te scherpen of bij te stellen.

Het team

Binnen een scrumteam zijn drie rollen met eigen verantwoordelijkheden:

  • De product owner is verantwoordelijk voor wat er gerealiseerd wordt en vertegenwoordigt alle belanghebbende binnen en buiten de organisatie. Deze rol is cruciaal voor het succes van een project en vereist dat de product owner nauw betrokken is bij de ontwikkeling en weet hoe de oplossing de meeste meerwaarde creëert. Door te prioriteren en de scope te bepalen maximaliseert de product owner de waarde van het product.
  • Het development team is een cross-functioneel en zelfsturend team van 3 tot 9 personen. Dit team wordt op basis van expertises samengesteld en is verantwoordelijk voor de oplevering van het product. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat en niet enkel voor zijn of haar expertise.
  • De scrum master stuurt op constante verbeteringen in het proces en samenwerking. Hij ondersteunt de product owner bij het maken van keuzes. Hij of zij faciliteert en coacht het development team zodat de maximale waarde wordt gecreëerd.

Het proces

Scrum kent een vast stramien met een strak proces en vaste go/no-go momenten. Dit lijkt op het eerste oog rigide, maar onze ervaring leert dat het vasthouden aan het proces zorgt voor wendbaarheid op inhoud. Daarnaast stelt dit stramien het team in staat steeds beter en sneller te worden.

Binnen Scrum werken we in sprints van 2 tot 4 weken. Na een sprint wordt er direct gestart met een nieuwe sprint. De scrum master organiseert binnen de sprints dagelijkse of wekelijkse scrum meetings. In deze korte meetings van maximaal vijftien minuten geeft ieder teamlid een update van wat er gedaan is sinds de vorige meeting, wat er gaat gebeuren tot de volgende meeting, welke issues er zijn en waar eventueel hulp bij nodig is.

Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van een product backlog. Een product backlog is een lijst met geprioriteerde kenmerken/functies van het toekomstige product. De product owner is hier verantwoordelijk voor. Een sprint backlog wordt bij de start van een sprint tijdens een scrum planning meeting opgesteld en is een verzameling van product backlog items die tijdens die sprint worden opgepakt of gerealiseerd. Je kan dit zien als losse onderdelen en taken die samen het doel van de sprint bepalen en in zijn geheel een onderdeel van het product (genaamd product increment) realiseren. Het development team realiseert deze items en de product owner bepaalt de prioriteit.

Ben je benieuwd hoe SCRUM jou kan helpen om snel resultaten op te leveren die maximale waarde toevoegen? Wij vinden het altijd leuk om hier tijdens een kop koffie over door te praten.

Scrum voor snelle resultaten © Ynformed

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *