Nieuwe Scrum Masters voor data science-projecten. Werk jij al met Scrum?

Sinds deze maand heeft Ynformed er weer drie nieuwe Scrum Masters bij! Weet jij al wat Scrum inhoudt? In deze blog leggen onze kersverse Scrum Masters Jorinde, Irene en Theodor beknopt uit wat Scrum is. En waarom wij met onze data science-projecten gebruik maken van het Scrum-framework.

Bij Ynformed proberen we de wens van de opdrachtgever zo goed mogelijk op te lossen met data science. Soms is de wens van de opdrachtgever makkelijk te vatten in een data science-vraagstuk. Maar vaker blijkt dat het formuleren van het juiste vraagstuk alleen al een lastig proces is. Dit is soms is een zoektocht. Wanneer dit het geval is, willen we flexibel zijn gedurende het project en nauwkeurig in de gaten kunnen houden of we de juiste kant op gaan. Scrum helpt ons hierbij.

Wat houdt Scrum in?

Scrum is een projectaanpak waarmee in projecten sneller en beter resultaat wordt bereikt. Het Scrum-framework leent zich goed voor het werken met complexe vraagstukken in een veranderlijke omgeving. De werkwijze is erg handig in situaties waarbij de klant het probleem (nog) niet concreet gedefinieerd heeft, of wanneer er nog geen goed beeld is van het gewenste eindresultaat.

Werken met Scrum betekent incrementeel en iteratief werken. Dit gebeurt aan de hand van zogenoemde sprints. Sprints zijn korte periodes (variërend van twee tot vier weken) waarin een stukje van het project wordt uitgewerkt. Afhankelijk van de grootte van het project wordt vooraf ingeschat hoeveel sprints er nodig zijn om het project in zijn geheel af te ronden.

Het voordeel van werken in sprints is dat er vaste momenten zijn, genaamd events, die adaptiontransparancy en monitoring als voornaamste doel hebben. Dit houdt in dat aan het einde van iedere sprint we vaststellen of de doelen van de sprint gehaald zijn, of er aanpassingen nodig zijn en wat de vervolgstappen zullen zijn. Op deze manier kunnen we consistent en in samenwerking met de klant bepalen of het project de goede kant op gaat.

Verschillende rollen binnen Scrum

Bij Scrum wordt gewerkt met zelf-organiserende en cross-functionele teams. Er wordt vanuit gegaan dat professionals zelf de expertise en ervaring hebben om de meest doeltreffende werkwijze toe te passen. We proberen een Scrum-team samen te stellen dat gezamenlijk alle noodzakelijke vaardigheden en kennis in huis heeft om het project tot een goed einde te brengen.

Een Scrum-team kent drie rollen: Product OwnerScrum Master en development. Als Scrum Master faciliteer je het gehele proces. De Scrum Master zorgt ervoor dat de leden van het Scrum-team, de betrokken organisaties en andere stakeholders het Scrum-framework begrijpen en toepassen. De Scrum Master stuurt aan op constante verbetering en effectieve samenwerking.

Scrum Masters bij Ynformed

Scrum helpt ons om data science oplossingen te ontwikkelen omdat de methode flexibel is en zich richt op constante verbetering. Impact maken met data science vraagt om een werkwijze waarin we met elkaar bij iedere gezette stap nagaan of het een stap in de goede richting is geweest. Het werken met complexe vraagstukken vraagt om aanpassingsvermogen en Scrum helpt ons en de klant hierbij.

Wil je meer weten over Scrum in het algemeen? Lees er hier meer over. Wil je meer weten over hoe wij Scrum in de praktijk toepassen bij data science-projecten? Neem contact op met ons! We praten er graag over door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *