Milieuscan: data-sleutel tot schone, duurzame en veilige leefomgeving

Het zijn uitdagende tijden: het Klimaatakkoord en de Omgevingswet leiden tot een tal van uiteenlopende regionale vraagstukken. Allemaal thema’s waar provincies en gemeentes hun handen aan vol hebben de komende jaren. Om de doelen op het gebied van milieu, natuur en duurzaamheid te halen, is een cruciale rol weggelegd voor de Nederlandse omgevingsdiensten. Een datagedreven manier van werken maakt hierbij het verschil en daar kan een milieuscan bij helpen.

Met het intreden van nieuwe wetgeving zullen de 29 omgevingsdiensten die Nederland rijk is, meer en meer veranderen van uitvoerende naar adviserende organisaties. Advies over de regelnaleving voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving wordt een kerntaak, waarbij een sterke informatiepositie van onschatbare waarde is.

Digitale milieuscan

Een milieuscan ondersteunt omgevingsdiensten bij het verkrijgen van deze sterke informatiepositie, door het verzamelen, verwerken en analyseren van de juiste data voor een completer en slimmer beeld van de omgeving. Ynformed heeft onder deze noemer met verschillende opdrachtgevers drie specifieke milieuthema’s inzichtelijk gemaakt: potentie van energietransitie, overtredingen in de veeteeltsector en twijfelachtige inrichtingen met gevaarlijke stoffen.

1. Energietransitie: handhaven én adviseren
In het verlengde van het Klimaatakkoord hebben provincies de belangrijke taak om de energietransitie vorm te geven op regionaal niveau. Hiervoor doen zij een steeds groter beroep op omgevingsdiensten, die moeten waarborgen dat energiebesparende maatregelen worden gepland en uitgevoerd. Met behulp van een datagedreven milieuscan kan inzichtelijk worden gemaakt welke panden, inrichtingen of gebieden koplopers zijn of een verhoogde potentie hebben op verduurzaming en welke maatregelen gepast zijn.

2. Grip op veeteeltsector
In samenwerking met de Noord-Brabantse omgevingsdiensten, provincie en deelnemende gemeente is het programma Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) opgezet. Binnen drie jaar tijd worden 400 veehouderijen binnen 45 deelnemende gemeenten gecontroleerd op alle relevante wet-regelgeving in het kader van milieu- en natuurwetten. Hierbij ondersteunt een milieuscan bij het slim opschonen, bewerken, koppelen en uiteindelijk analyseren van verschillende datasets om de resultaten van inspecties weer te geven in interactieve rapportages. Zo is er voor het eerst inzichtelijk gemaakt hoe de Noord-Brabantse veeteeltsector functioneert.

3. Gevaarlijke stoffen: inrichtingen met groter effect op de omgeving
Per inrichting en branche kan je als omgevingsdienst inzichtelijk maken welke activiteiten gaande zijn en een inschatting maken welke een verhoogd milieurisico hebben. De afwijkingen in het opslaan, ontvangen en afvoeren van gevaarlijke stoffen is zo’n activiteit die wij met een slimme milieuscan inzichtelijk maken. 

Van verbeteren datakwaliteit naar risicogestuurd toezicht

We hebben bij verschillende opdrachten ondervonden dat het verbeteren van de datakwaliteit erg belangrijk is. Om daarbij te helpen hebben we bij Ynformed uit allerlei relevante openbare bronnen data verzameld, gekoppeld en bewerkt waardoor we over een rijke basis aan kwalitatief goede data beschikken over de fysieke omgeving door heel Nederland. Door deze openbare data te koppelen aan domein-specifieke data, (historische) interne data van inspecties en meldingen kunnen we voor nagenoeg elk vraagstuk een gedegen milieuscan (of omgevingsanalyse) maken. Naast een verbeterde informatiepositie biedt dit uiteindelijk ook meer en meer mogelijkheden richting risicogestuurde handhaving. Met onze opgedane ervaring en de kansen die er liggen willen we hierbij graag ondersteunen om samen de uitdagingen aan te gaan binnen het fysieke domein.

Wil jij meer weten over onze milieuscan projecten in het fysieke domein? Of heeft u concrete vragen waarbij we kunnen helpen. Neem dan contact op met Anouk Meerman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *