Wat kies jij vandaag: een gemeenteraad met onderbuikgevoel of met data-ambities?

gemeenteraadsverkiezingen

Dat data kan helpen bij oplossen van maatschappelijke vraagstukken, daarover is iedereen het over eens. Data (science) kan helpen belangrijke vraagstukken op te lossen op het gebied van energiereductie, slimme mobiliteit en preventieve gezondheidszorg. De vraag die we ons vandaag, op de dag dat we naar de stembus gaan, stellen is: ‘Gaat de gemeenteraad die we kiezen deze kansen ook benutten?’

Gemeenten beschikken net als alle andere organisaties over steeds meer data. De analyse van deze data zou het startpunt moeten zijn van nieuw beleid. Is een parkeerprobleem bijvoorbeeld wel zo groot als dat we denken dat het is? En wordt er op basis van inzicht in het probleem een oplossingsrichting ingeslagen of beslist een gemeenteraad op onderbuikgevoel/ politieke belangen? Hoe ‘data-minded’ de gemeenteraad van de komende vier jaar is, bepalen we vandaag.

Raad aan de Raad: aan de slag met data

We mochten onlangs meewerken aan Raad aan de Raad, een videoreeks over onderwerpen die leven onder gemeenteraden, waaronder digitale transformatie en datagedreven bestuur (zie video’s hieronder). Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland, roept gemeenteraadsleden op: ‘Ik zou raadsleden willen uitnodigen om bij elk nieuw onderwerp dat zich aandient in de gemeenteraad het College te vragen de data te delen en elkaar te interpreteren. Dan krijg je een andere discussie in de raad, een veel rijkere discussie. En daarmee kunt u uw politieke ding straks nog meer doen dan vandaag, namelijk de samenleving dienen.’

Huug Derksen, secretaris-directeur van de regio Rivierenland, bevestigt dat dit nog te weinig gebeurt. ‘We gaan vaak veel te snel aan de slag met het maken van nieuw beleid. We moeten zorgen dat we de vragen helder hebben in de analysefase. Door gebruik te maken van data – en dat wordt nog veel te weinig gedaan – kunnen we veel gerichter een oplossing vinden voor de vragen die onze inwoners hebben.’

Helemaal aan het begin staan we ook niet meer. Onze data scientist Irene Westra vult aan: ‘De bewustwording over de kracht van data science is er wel, maar je moet het doen om te begrijpen wat het inhoudt. Pas als je een project aangaat, zie je wat je er echt aan hebt.’

Zet de nieuwe gemeenteraad straks in op innovatie en digitale transformatie?

Van Ginkel benadrukt ook nog een ander punt in de videoreeks, namelijk dat iets als de zelfrijdende auto een technische ontwikkeling lijkt, maar dit eigenlijk niet is. ‘Uiteindelijk gaat het om de vraag wat deze “machine op vier wielen” betekent voor het parkeerprobleem in de stad en voor onderwerpen als duurzaamheid en leefbaarheid. Het verandert van een technisch in een maatschappelijk vraagstuk.’

Is een gemeenteraad zich daar wel bewust van? Uit onderzoek van de Vereniging van Elektrische Rijders (VER) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 170 gemeenten bleek dat slechts 1 op de 3 gemeenten beleid heeft als het gaat om elektrisch rijden (plaatsing van laadpalen, handhaving etc.). Een punt van aandacht dus. De cijfers over elektrisch rijden, hadden gemeenten toch al lang aan het denken moeten zetten…

De invloed die de gemeenteraad kan hebben op het grotere onderwerp digitale transformatie is groot. Data consultant Anouk Meerman: ‘Het is heel belangrijk dat een gemeenteraad zich bezighoudt met digitale transformatie, gezien de invloed die zij heeft op de organisatie en indirect op de stad. Ze kan echt een aanjager zijn in dit proces.’ En daarom sluiten we aan bij de treffende woorden van Van Ginkel: ‘Het is broodnodig dat gemeenten zich verdiepen in wat er gaande is op gebied van data en technologie en leren zich daartoe te verhouden.’

Op wie stem jij vandaag?

One thought on “Wat kies jij vandaag: een gemeenteraad met onderbuikgevoel of met data-ambities?

  1. Pingback: Raad aan de Raad: voorspelbare wereld - Ynformed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *