Beschikken gemeenten straks ook over big data door deze 3 trends?

Als ik ‘big data’ zeg, denk jij dan aan de gemeente? Waarschijnlijk denk je eerder aan organisaties als Google en Facebook. En terecht, want dankzij de enorme gebruikersaantallen ontvangt Facebook elke dag honderden miljoenen foto’s en verwerkt Google miljarden zoekopdrachten. Hoe zit dat dan met gemeenten waarbij er sprake is van tien- of hoogstens honderdduizenden burgers? Is daar sprake van big data? En wat is er mogelijk met datasets die niet zo ‘big’ zijn?

Gemeentelijke big data

De data van gemeenten is vele malen kleiner dan die van bovenstaande tech-giganten. Wij spreken daarom vaker over ‘het toepassen van data science’ dan over ‘big data’. Toch zijn er enkele interessante trends die maken dat ook gemeenten steeds meer data tot hun beschikking (zullen) hebben.

Trend 1 – Sensoren zorgen voor meer data

Allereerst zien we dat sensoren steeds vaker een belangrijke bron van data vormen. De ontwikkelingen op dit vlak gaan bovendien razendsnel. Sensoren worden steeds verfijnder, ze meten nauwkeuriger en vaker, terwijl de kosten sterk dalen. Het betaalbaar verzamelen van grote hoeveelheden data op verschillende onderwerpen komt daarmee in een rap tempo binnen handbereik.

Voorbeeld: In 2020 installeert gemeente ‘X’ twee honderd sensoren die elke vijf seconden de luchtkwaliteit meten (CO2, CO, NO2 en O3). Zonder onderbrekingen verzamelt deze gemeente in een week tijd bijna honderd miljoen datapunten. Analyse van deze data kan unieke input geven voor gemeentebeleid. Dit toekomstbeeld is niet zo ver weg. De gemeente Leidschendam-Voorburg is recent gestart met een proef met sensoren om de luchtkwaliteit en geluidsniveau te meten. Lees hier meer over deze proef.

Plaatsing sensorkast
Plaatsing sensorkast in de Gemeente Leidschendam-Voorburg

Trend 2 – Data van andere partijen

Ten tweede zien we dat het aantal partijen dat data over de gemeente verzamelt steeds verder toeneemt. Niet alleen (semi) publieke-, maar ook private organisaties verzamelen allerlei verschillende soorten data. Op zorgkaartnederland.nl is bijvoorbeeld te vinden hoe zorgaanbieders worden beoordeeld, tweets van Twitter kunnen worden verzameld en op AirBnB vind je hoe het staat met de particuliere verhuur. Ook hier geldt dat analyse interessante, wellicht eerder onbekende, input op kan leveren.

Trend 3 – Nieuwe technologie

Tot slot zien we dat technologische vooruitgang kansen biedt om bestaande data op een andere manier te bekijken. Een voorbeeld: het omzetten van spraak naar tekst wordt steeds beter, goedkoper en makkelijker implementeerbaar. Dit biedt nieuwe kansen om de telefoongesprekken tussen vragende burgers en het gemeentelijk contactcentrum te analyseren. Zo kunnen we zien of onderwerpen te clusteren zijn en hoe onderwerpen zich door de tijd heen ontwikkelen.

Is bigger better?

Het eenvoudige antwoord is: ja. De voorspellende modellen die een data scientist inzet worden nauwkeuriger als er meer data is om het model te ‘trainen’. De eerdergenoemde technologie-reuzen zijn soms erg gebaad bij zelfs een extra tienduizendste procent nauwkeurigheid. Een kleine verbetering in de software van je zelfrijdende auto voorkomt wellicht dat je onherroepelijk een brug afrijdt, erg waardevol! Niet in elke situatie is een kleine verbetering echter even belangrijk, laat staan dat de kosten opwegen tegen de baten. En belangrijker nog, al is je data minder ‘big’, ook dan kan je met slimme data science-toepassingen waardevolle inzichten verkrijgen. Daar hoef je geen tech-gigant voor te zijn.

Conclusie

Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat gemeenten en andere (semi) publieke organisaties meer en meer data tot hun beschikking hebben. Deze toenemende berg met data gaat twee belangrijke effecten hebben. Allereerst zal het helpen om voorspellende modellen te verbeteren, wat absoluut gaat zorgen voor meer kennis en zodoende tot het formuleren van sterk beleid. Het tweede effect, en dit is volgens mij nog véél interessanter, is dat er allerlei nieuwe kansen gaan ontstaan om impactvolle analyses te doen. Mijn voorspelling is dan ook dat we op relatief korte termijn aan de slag gaan met data, technieken én een onderzoeksveld wat op dit moment nog onze verbeelding te boven gaat! Spannend? Absoluut!

 

3 thoughts on “Beschikken gemeenten straks ook over big data door deze 3 trends?

  1. Avatar
    Tom van Doormaal zegt:

    Sensoren worden goedkoper en betaalbaarder. Er ontstaan dus ook nieuwe kansen voor lokale democratie. Bewoners die vinden dat hun straat te zwaar belast wordt door verkeersmaatregelen, meten geluid en vervuiling en brengen die gegevens in de besluitvorming in. Dat kan betekenen dat de verhouding tussen ‘rijke’ en ‘arme’ wijken veranderen zal. Voor egalitaire verhoudingen is dat niet verkeerd.

  2. Pingback: Raad aan de Raad: voorspelbare wereld - Ynformed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *