Winnende idee Dutch Hacking Health 2019

Maximale benutting van OK-capaciteit, hogere operatiegarantie, tevreden patiënten en medewerkers

Afgelopen week maakte Ynformed deel uit van het winnende team dat de“Best Data Driven Award” in ontvangst mocht nemen tijdens de landelijke finale van de Dutch Hacking Health 2019! Een prestigieus en belangrijk moment voor het zorgteam van Ynformed want Dutch Hacking Health is het grootste hackathon evenement van Nederland. Tijdens deze hackathon slaan patiënten, zorgprofessionals, programmeurs en ondernemers de handen ineen om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de meest prangende problemen binnen de zorg. Samen met het UMC Utrecht, ChipSoft, Janssen Pharmaceutica en PinkRoccade vormden we een team om de planning van operaties te optimaliseren en patiënten beter te informeren over de periode waarin de operatie plaats gaat vinden. In deze blog lees je over de oplossing die wij hebben bedacht. 

Zorgvuldige OK-planning en goede informatievoorziening

Een groot deel van de patiënten dat in een ziekenhuis komt, krijgt te maken met een operatie. Naast het zorgvuldig uitvoeren van een operatie, is goede voorbereiding op de ingreep erg belangrijk. Een operatie wordt immers door een patiënt vaak als een spannende en ingrijpende gebeurtenis ervaren.  Bovendien zijn er voor het ziekenhuis veel kosten gemoeid bij het plannen en uitvoeren van operaties. Men moet bij het plannen rekening houden met beperkte capaciteit van mens en middelen. Factoren als spoedoperaties, beddencapaciteit en concurrentie tussen specialismen dragen bij aan de complexiteit van OK-planning. Tijdens de Dutch Hacking Health 2019 werden twee veelvoorkomende planningsproblemen van de OK aangedragen.

  1. Onvoldoende onderbouwde inschatting operatiedatum – Wanneer besloten wordt dat een patiënt geopereerd moet worden, wordt er een order aangemaakt door de operateur. De operateur geeft de urgentie van de operatie aan en stelt periode vast waarin de operatie, naar verwachting, uitgevoerd gaat worden. De operateur heeft op dit moment slechts beperkt inzicht in de lengte van de wachtlijst. De patiënt verwacht een betrouwbare operatiedatum te krijgen. Maar wat veelvuldig gebeurt, is dat de operateur een te optimistische inschatting geeft. Een inschatting die de OK-planningsafdeling niet waar kan maken. Dit resulteert erin dat patiënten veel langer dan verwacht op de ingreep moeten wachten. 
  2. Uitloop en annulering op de dag zelf– OK-planners hebben een belangrijke maar lastige taak. Om de OK-capaciteit zo goed mogelijk te benutten, is het zaak om zo veel mogelijk operaties op een dag te plannen. Operaties lopen echter vaak uit en daar is de planning niet tegen bestand. Het OK-team staat dan voor een moeilijke keuze: de planning uit laten lopen of de operatie annuleren. De planning uit laten lopen heeft grote financiële gevolgen omdat personeel dan moet overwerken. Bovendien vermindert dit de medewerkerstevredenheid. Annuleren heeft daarentegen ook gevolgen. De OK wordt dan niet optimaal benut. Bovendien moet een geannuleerde operatie opnieuw worden ingepland en moet de patiënt zich opnieuw op een operatiedag voorbereiden.

Twee oplossingen: wachttijd- en uitloop indicator

De Dutch Hacking Health 2019 heeft ertoe geleid dat we voor deze twee problemen een oplossing hebben bedacht: de wachttijd-indicator en de uitloop-indicator. 

De wachttijd-indicatorvoorspelt de periode (tijdsinterval) waarin verwacht wordt dat de operatie plaats gaat vinden. Naarmate de periode dichterbij komt en er meer informatie over de beschikbaarheid komt, wordt het tijdsinterval steeds preciezer. Het algoritme maakt, bij het aanmaken van een operatieaanvraag, direct gebruik van informatie over de operatie-, operateur en wachtlijsten uit het elektronisch patiëntendossier. Het algoritme helpt de operateur een reële en onderbouwde inschatting te geven. Deze is voor de operateur direct inzichtelijk tijdens het consult, zodat de patiënt direct van de juiste informatie wordt voorzien. De operateur kan de patiënt via het patiëntenportaal ook inzicht geven tot het tijdsinterval. Hierdoor hoeft de patiënt niet opnieuw contact op te nemen met de OK-planners. Dankzij de wachttijd-indicator is de operateur dus beter in staat een betrouwbare tijdsindicatie te geven van de operatiedatum. 

De uitloop-indicatoris een beslissingsondersteunende functie in het systeem van de OK-planner. De indicator maakt, dankzij een rekenkundig model, direct inzichtelijk wat het risico is op uitloop van individuele én op combinaties van operaties. Dit helpt de planner met het maken van een OK-planning met minder risico op uitloop of annulering. In eerste instantie maakt het model gebruik van informatie met betrekking tot het type operatie en de hiervoor benodigde operateur. Dit kan verder worden uitgebreid met informatie over de patiënt. Hierdoor staat het OK-team minder vaak voor het dilemma om een operatieprogramma uit te laten lopen of een ingreep te annuleren. Voor de patiënt betekent dit een hogere operatiegarantie en hogere tevredenheid. Daarbij komt dat de OK-capaciteit binnen een ziekenhuis efficiënter wordt ingezet. 

Zie jij hier ook de toegevoegde waarde van voor jouw ziekenhuis? Of wil je doorpraten over andere mogelijkheden om elektronische patiëntendossiers van kunstmatige intelligentie voorzien? Neem dan contact op met Theodor Poels.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *