Datagedreven werken – De Brug als metafoor voor verandering

Organisaties die datagedreven willen werken zitten vaak met de vraag: ‘hoe pak ik dit aan?’. In deze blog laat ik zien hoe termen als Rocket Projects, Readiness, Adoption en Simplicity jou hierbij kunnen helpen.

Grote organisaties zijn geen startup en moeten dus veranderen in een bestaande context. Dat maakt het leuk maar ook lastig. The Bridge, oorspronkelijk bedacht door Sogeti, is mijn favoriete model om tot een hanteerbare aanpak te komen. De gedachte is dat je samen met de organisatie een brug bouwt over de kloof tussen business as usual en het nieuwe normaal, de nieuwe datagedreven manier van werken met al zijn facetten.

De brug wordt gebouwd op 4 pijlers, die ik als volgt categoriseer:

Rocket Projects

Rocket Projects zijn projecten die tot doel hebben om de meerwaarde van de nieuwe manier van werken in zijn volle omvang te laten zien. Het realiseren van Rocket Projects heeft tevens tot doel om de complexiteit van de verandering te ervaren. Door het succes te delen ontstaat er (nog meer) vertrouwen en nieuwe energie.

Readiness

Readiness gaat om het realiseren van randvoorwaarden die nodig zijn om de nieuwe manier van werken tot realiteit te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het op orde maken van het datawarehouse of het bijscholen van specifieke professionals.

Adoption

Adoption gaat over het versterken van de ontvankelijkheid van de organisatie om medewerkers, bestuurders en partners te laten werken op een manier die past bij Public Intelligence. Ik organiseer dan bijvoorbeeld Masterclasses voor managers en medewerkers om ze op een gelijk kennisniveau te brengen en ze mee te nemen op een reis naar een organisatie die een stap voor is.

Simplicity

Simplicity gaat om het afschaffen van bestaande werkwijzen die haaks staan of belemmerend werken voor het nieuwe normaal. Dit is een spannende én leuke pijler omdat de verleiding is om het nieuwe naast het bestaande te doen. Dat kan niet; zonder te snoeien gaat er niets bloeien.

Wat mij aanspreekt in deze aanpak is dat de gehele organisatie op korte termijn meteen de meerwaarde ervaart. Het leidt tot een verandering vanuit kracht en trots.

De Brug als metafoor voor verandering

One thought on “Datagedreven werken – De Brug als metafoor voor verandering

  1. Pingback: Digitale transformatie bij waterschappen - Ynformed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *