COVID-19 HACKATHON

EEN PLUS OP HET COVID-19 DASHBOARD VAN DEEPMAP

Nederland is ontwricht. Het dagelijks leven van miljoenen Nederlanders is in korte tijd drastisch veranderd. De Coronacrisis legt enorme druk op onze goed georganiseerde gezondheidszorg en economie. Maar juist in dit soort tijden zien we vaak maatschappelijke initiatieven ontstaan om het land en de medeburger te helpen. Dit fenomeen is ook zichtbaar binnen de data science-community, die hard aan de slag gaat met open source data van diverse (overheid)organisaties zoals het RIVM, het CBS en stichting NICE. (Overheids)organisaties stellen hun data beschikbaar zodat burgers en organisaties hier analyses en onderzoek mee kunnen verrichten. Dit kan veel voordelen hebben voor overheid en maatschappij. De voordelen variëren van het vergroten van transparantie in het overheidshandelen en accountability, het stimuleren van economische en maatschappelijke innovatie en het bijdragen aan een effectievere en efficiëntere overheid. 

In deze bijzondere tijd wordt zichtbaar hoe relevant data is bij het ontwikkelen van een effectief gezondheidsbeleid dat verdere verspreiding tegengaat. Ynformed draagt hier uiteraard graag een steentje bij en heeft daarom in samenwerking met Sjoerd Wierenga, oprichter van DEEPMAP, een digitale COVID-19 hackathon georganiseerd. In deze blog lees je de opbrengsten! 

GGD COVID-19 Dashboard van DEEPMAP

Sjoerd Wierenga benaderde onlangs Ynformed om bij te dragen aan zijn initiatief: het GGD COVID-19 Dashboard. Dit interactieve dashboard helpt GGD-regio’s s om meer inzicht te krijgen in de actuele status en de ontwikkelingen van COVID-19 binnen alle GGD-regio’s. Het dashboard brengt verschillende open source databronnen samen, van onder meer het RIVM, CBS en Stichting NICE en zet deze om in waardevolle informatie. Dit is een voorbeeld van hoe de data science-community kan bijdragen om professionals en beleidsmakers binnen de GGD van actuele inzichten en trends te voorzien. Dit uiteraard met het oog op datagedreven beleidsformulering. 

Aan de slag – COVID-19 Hackathon

Samen met een groepje collega’s zijn we aan de slag gegaan met de vraag van Ester de Jonge van GGD Zuid-Holland-Zuid. Zij heeft bij DEEPMAP kenbaar gemaakt dat ze benieuwd is of de snelheid waarmee het aantal vastgestelde infecties zich uitbreidt verschilt tussen dichtbevolkte en minder dichtbevolkte gebieden. Maar hoe stel je de snelheid vast als deze constant verandert? Er zijn verschillende manieren verkend die uiteraard ook leiden tot verschillende uitkomsten.

Allereerst hebben we beschikbare COVID-19 data verkend. Hierbij werd duidelijk dat begrippen als ‘verdubbelingstijd’ en ‘groeifactor’ complex zijn, omdat deze termen bijvoorbeeld direct worden beïnvloed door beleidswijzigingen. Door deze beleidswijzigingen kan de groeifactor van de bevestigde besmettingen ineens flink toe- of afnemen. Dat heeft direct gevolgen voor verdere analyses. 

Vervolgens constateerden we enkele interessante correlaties. Zo werd er een correlatie gevonden tussen de snelheid van verspreiding (uitgedrukt als de gemiddelde verdubbelingstijd) en de mate van dichtbevolktheid op gemeenteniveau (uitgedrukt in de Omgeving Adressen Dichtheid (OAD)). Ook lijken er correlaties te zijn tussen de verspreiding en indicatoren van gezondheid. Deze indicatoren van gezondheid worden omschreven in de gezondheidsmonitor, uitgevoerd in 2016, en gaan onder andere over rookgedrag.

We werken momenteel aan een verdere uitwerking van deze inzichten. Na een validatieronde krijgen de analyses mogelijk een plek in het dashboard waarna ze direct te raadplegen zijn in het open source dashboard. Randvoorwaarde is dat de analyses duidelijkheid geven en niet teveel vragen oproepen (waardoor er weer meer toelichting nodig is). Dit zal blijken na de validatieronde met domeinexperts. 

Wil je ook bijdragen aan dit dashboard? Door bijvoorbeeld het geven van inhoudelijke feedback, het doen van data-analyse, code-reviewen of iets anders? Neem contact op met Sjoerd Wierenga of Theodor Poels. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *