Big Data Challenge Waterschap Rivierenland van start

Waterschap Rivierenland zoekt innovatieve oplossingen om met gebruik van data de gevolgen van wateroverlast te beperken of te voorkomen. Het waterschap heeft daarom de Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer geïnitieerd. Ook andere waterschappen, STOWA en de Unie van Waterschappen steunen de Challenge die loopt van februari tot en met september 2018.

Nieuwe oplossingen

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme neerslag. Aan waterschappen de taak om de voeten droog te houden in natte tijden. Hoe ver kunnen we gaan met het perfectioneren van ons huidige watersysteem? Kunnen we nog slimmer, pro-actiever en  beter gebruik maken van de aanwezige historische en real-time data van het watersysteem, zodat er (voor)tijdig ingegrepen kan worden bij extreme weersomstandigheden? Of vragen de nieuwe extremen wellicht ook om een nieuwe (data)strategie en moeten we het over een andere boeg gooien?

Deze vragen vormen de aanleiding van de Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer. Data-experts worden uitgedaagd mee te denken over innovatieve oplossingen.

Land van Heusden en Altena

De tien beste ideeën krijgen beschikking over de datasets van het casegebied Land van Heusden en Altena, waar een aantal jaren geleden flinke wateroverlast ontstond na onverwacht hevige regenval. Behalve het watersysteem en de geografische inrichting van dit gebied, stelt het waterschap neerslag- en temperatuurmetingen, grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, stroomdebieten, regelstanden van de stuwen en gemalen en fysisch-chemische data open.

In de vervolgronden wordt van deelnemers verwacht het idee verder uit te werken en een eerste proof-of-concept te ontwikkelen. Het winnende idee wordt vervolgens uitgevoerd in een project. De Challenge loopt van februari tot en met september 2018. En uiteraard doet ook Ynformed mee aan deze Challenge.

One thought on “Big Data Challenge Waterschap Rivierenland van start

  1. Pingback: Ynformed & Royal HaskoningDHV winnen Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer - Ynformed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *