VOORSPELLEN VAN HET EVALUATIEMOMENT VAN PATIëNTEN IN DE GGZ

Opdrachtgever: Medicore

“Het voorspelmodel helpt behandelaren met het inplannen van patiënten tijdens een MDO.”

In dit model is te zien welke variabelen invloed uit oefenen op de voorspelling. Op deze manier kunnen we inschatten of een patient besproken moet worden tijdens het volgende MDO.

MEER WETEN?

FRANCIEN MEIJER
Data Scientist

Stuur een mail