Voorspellen van stikstofconcentraties in effluent

Naam opdrachtgever: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Betrokken Ynformers: Arjan Bontsema

Hier zie je een visualisatie van de voorspelde stikstofconcentratie (geel) en de werkelijke stikstofconcentratie (blauw).

“Na verloop van tijd zal het voorspelmodel steeds nauwkeuriger worden.”

MEER WETEN?

Arjan Bontsema
Data Scientist