Eerder inzicht in afwijkende situaties

Naam opdrachtgever: Platform Water Vallei en Eem
Betrokken Ynformers: Loes Knoben

Hier zie je een outlier: het model verwacht dat de waterstand na de bui zakt (blauwe lijn), terwijl de gemeten waterstand op hoger niveau blijft steken (zwarte lijn). Oorzaak: een verstopping.

” Met het model kun je al in vroeg stadium zien aankomen wanneer een sensor kapot gaat “

MEER WETEN?

Loes Knoben
Data Scientist