Het op uurbasis voorspellen van aanvoerdebiet

Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

Hier zie je een visualisatie van het normale dagpatroon in aanvoerdebiet (geel) en de aanvoer als je zou bufferen op basis van voorspeld influent (blauw).

” Het influent kan met 90 procent nauwkeurigheid worden voorspeld, tot wel 24 uur vooruit. “

MEER WETEN?

Ruben Peters
Data Scientist

Stuur een mail