Sherlock Homes: informatieplatform voor Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht & Gemeente Delft

“Deze applicatie maakt het makkelijker om de leefbaarheid te toetsen”

MEER WETEN?

Anouk Meerman

Stuur een mail