Grip op veeteeltsector

Een voorbeeld van beschikbare open data.

“Door openbare data over bedrijven te combineren met inspectiedata kan waardevolle informatie worden afgeleid.”

MEER WETEN?

Anouk Meerman

Stuur een mail