inzicht geven op het gebied van veileigheid en milieu

“De meerwaarde van dit dashboard zit voornamelijk in de gebruikersvriendelijkheid, de koppeling van meerdere datastromen, de mogelijkheid om de match of juist mismatch van gegevens uit verschillende bronnen zichtbaar te maken en selecties van gegevens af te stemmen naar de wens van de gebruiker.”

MEER WETEN?

Leonie Klaassen
Business consultant

Stuur een mail