DATA ENGINEERING

Het fundament van iedere data-intensieve toepassing

Van Proof of Concept naar betrouwbare, schaalbare en onderhoudbare oplossing. Dat is wat onze engineers voor elkaar krijgen. Het ontsluiten, transformeren en op passende wijze beschikbaar maken van grote hoeveelheden data en de daaruit voortvloeide inzichten vormt de gemene deler van onze werkzaamheden.

Deze werkzaamheden tezamen leiden tot het ontstaan van een modern datawarehouse: een samenhangende set aan componenten die Ynformed en haar opdrachtgevers in staat stelt data-intensieve applicaties te implementeren en faciliteert in onderzoek & ontwikkeling.

Samen bouwen aan een solide fundament
voor data-intensieve applicaties?

NEEM CONTACT OP

“Things get done only if the data we gather can inform and inspire
those in a position to make [a] difference.”

Mike Schmoker

ZORG VOOR EEN STABIELE BASIS

Bouw aan een toekomstbestendige oplossing

Data engineering vormt het een belangrijk onderdeel van de end-to-end capability die Ynformed biedt op het gebied van business intelligence, data analytics en data science.

Of het nou gaat om de verwerking van batch data t.b.v. een wekelijkse managementrapportage of het toepassen van een voorspelmodel op streaming data: onze engineers zorgen ervoor dat het Proof of Concept wordt doorontwikkeld tot een applicatie die naar behoren blijft functioneren en in productie genomen kan worden. En dus dat (potentiële) waarde daadwerkelijk wordt verzilverd.

HEB JE EEN DATA ENGINEERING-VRAAGSTUK?

Samen bouwen aan een solide fundament voor data-intensieve applicaties? Neem contact op met Peter!

NEEM CONTACT OP